Fatdaddy B.V., gevestigd aan Fatdaddy B.V. Kropaarstraat 1B 1021TR, Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ecommerce manager is de Functionaris Gegevensbescherming van Fatdaddy B.V. Hij/zij is te bereiken via info@fatdaddy.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fatdaddy B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Internetbrowser en apparaat type

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fatdaddy B.V. verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Fatdaddy B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fatdaddy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fatdaddy B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Fatdaddy B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– Fatdaddy B.V. volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

– Fatdaddy B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Fatdaddy B.V. neemt besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fatdaddy B.V.) tussen zit. Fatdaddy B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Klarna betaalcheck, SprayPay betaalmethode

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fatdaddy B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Maximaal 5 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Fatdaddy B.V. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fatdaddy B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Fatdaddy B.V. jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Mollie – Betaalmethode
Pay.nl – Betaalmethode
Google – Analytische gegevens over de gebruiker en onze platformen

Delen van persoonsgegevens met derden

Fatdaddy B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fatdaddy B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fatdaddy B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Fatdaddy B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Performance cookies4

Cookie keyDomainPathCookie typeExpirationDescription
_ga  
More info
.fatdaddy.nl/First-party1 year 1 monthThis cookie name is associated with Google Universal Analytics – which is a significant update to Google’s more commonly used analytics service. This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports. 
_ga_XHR39H58B2 
More info
.fatdaddy.nl/First-party1 year 1 monthThis cookie is used by Google Analytics to persist session state.
_ga_HRBS6PQ73P 
More info
.fatdaddy.nl/First-party1 year 1 monthThis cookie is used by Google Analytics to persist session state.
_ga_376524241  
More info
.fatdaddy.nl/First-party1 year 1 monthThis cookie is used by Google Analytics to persist session state.

Targeting cookies11

Cookie keyDomainPathCookie typeExpirationDescription
MUID  
More info
.clarity.ms/Third-party1 yearThis cookie is widely used my Microsoft as a unique user identifier. It can be set by embedded microsoft scripts. Widely believed to sync across many different Microsoft domains, allowing user tracking.
ANONCHK 
More info
.c.clarity.ms/Third-party10 minutesThis cookie carries out information about how the end user uses the website and any advertising that the end user may have seen before visiting the said website.
MR  
More info
.c.bing.com/Third-party7 daysThis is a Microsoft MSN 1st party cookie which we use to measure the use of the website for internal analytics.
IDE  
More info
.doubleclick.net/Third-party1 yearThis cookie is set by Doubleclick and carries out information about how the end user uses the website and any advertising that the end user may have seen before visiting the said website.
_fbp  
More info
.fatdaddy.nl/First-party3 monthsUsed by Meta to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers
SM  
More info
.c.clarity.ms/Third-partySessionThis is a Microsoft MSN 1st party cookie which we use to measure the use of the website for internal analytics.
SRM_B  
More info
.c.bing.com/Third-party1 yearThis is a Microsoft MSN 1st party cookie that ensures the proper functioning of this website.
CLID  
More info
www.clarity.ms/Third-party1 yearThis cookie is usually set by Dstillery to enable sharing media content to social media. It may also gather information on website visitors when they use social media to share website content from the page visited.
_gcl_au  
More info
.fatdaddy.nl/First-party3 monthsUsed by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services
MUID  
More info
.bing.com/Third-party1 yearThis cookie is widely used my Microsoft as a unique user identifier. It can be set by embedded microsoft scripts. Widely believed to sync across many different Microsoft domains, allowing user tracking.
MR  
More info
.c.clarity.ms/Third-party7 daysThis is a Microsoft MSN 1st party cookie which we use to measure the use of the website for internal analytics.

Unclassified cookies11

Cookie keyDomainPathCookie typeExpirationDescription
pys_first_visit  
More info
www.fatdaddy.nl/First-party7 days
pys_landing_page  
More info
www.fatdaddy.nl/First-party7 days
last_pysTrafficSource  
More info
www.fatdaddy.nl/First-party7 days
_clck  
More info
.fatdaddy.nl/First-party1 year
pbid  
More info
www.fatdaddy.nl/First-party6 months
pysTrafficSource  
More info
www.fatdaddy.nl/First-party7 days
last_pys_landing_page  
More info
www.fatdaddy.nl/First-party7 days
cf_clearance  
More info
.fatdaddy.nl/First-party1 year
_clsk  
More info
.fatdaddy.nl/First-party1 day
pys_session_limit  
More info
www.fatdaddy.nl/First-party1 hour
pys_start_session  
More info
www.fatdaddy.nl/First-partySession

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fatdaddy B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@fatdaddy.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Fatdaddy B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Fatdaddy B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fatdaddy B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fatdaddy.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Fatdaddy B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fatdaddy B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fatdaddy.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fatdaddy B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fatdaddy.nl. Fatdaddy B.V. heeft de voldoende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.